داناوب | پشتیبانی آنلاین

چگونه از اولین سامانه فروش اقساطی وبسایت در کشور استفاده کنم

گام اول:  ابتدا به وب سایت داناوب آنلاین به آدرس WWW.DanaWeb.online رفته و با توجه به امکانات مورد نیاز، وب سایت خود را انتخاب کنید

گام دوم: سایر امکانات و قابلیتهای مورد نیاز (مانند دامنه، هاست، پشتیبانی و... ) را انتخاب کرده و پکیج خرید خود را مشخص نمایید.

گام سوم: در مرحله صدور فاکتور گزینه خرید اقساطی را انتخاب کرده و در پنجره باز شده تعداد ماههایی که میخواهید اقاط خود را در آن بپردازید تعیین کنید.

گام چهارم: مبلغ پیش پرداخت اعلامی را پرداخت کنید.

گام پنجم: وب سایت شما با توجه به زمان اعلامی در هنگام انتخاب بارگزاری و برای شما فعال خواهد گردید.

گام ششم: شما موظف به پرداخت اقساط بصورت منظم خواهید بود و در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر وب سایت شما از دسترس خارج و پیغام عدم پرداخت اقساط بر روی آن ضاهر خواهد شد.

نکته: در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط مبلغ جریمه دیرکرد در پرداخت برای شما محاسبه و به اقساط معوقه شما افزوده خواهد شد.