داناوب | پشتیبانی آنلاین

تغییر در بخش تیکتینگ سامانه ی پشتیبانی داناوب

به منظور تسهیل بخشدین در روند ثبت و پیگیری تیکت های پشتیبانی توسط دوستان و همراهان داناوب، تیم فنی داناوب در تاریخ 15 تیرماه 1396 اقدام به بروزرسانی این بخش نمود و پیرو همین تغییرات از این پس کاربران قادر به مشاهده ی وضعیت اختصاصی برای هر تیکت خواهند بود.

وضعیت تیکت ها می تواند شامل حالات زیر باشد:
          در حال رسیدگی:  این حالت به این معنا می باشد که پشتیبانی تیکت شما را مشاهده نموده و در حال رسیدگی به مشکل شما می باشد.
          ارجاع داده شده:  این حالت به این معنا می باشد که پشتیبانی تیکت شما را مشاهده نموده و برای رفع مشکل اطلاعات تیکت را در اختیار بخش مربوطه قرار داده است..
          پاسخ داده شده: این حالت بیانگر این است که تیکت شما توسط پشتیبانی پاسخ داده شده است.
          در انتظار بررسی:  این حالت به این معنا می باشد که تیکت شما در سیستم ثبت شده اما هنوز هیچ پشتیبانی آنرا بررسی نکرده است. 
          - بسته شده: این حالت نشان دهنده این است که تیکت شما به طور کامل رسیدگی شده و مشکل شما حل شده و تیکت مربوط به آن بسته شده است.