داناوب | پشتیبانی آنلاین

امکان پرداخت کلیه صورت حسابها در باشگاه مشتریان داناوب (و CRM رونق) فعال گردید.

با توجه به الزام مدیریت فرآیندهای مالی در هر مجموعه ای، سامانه ایجاد صورتحساب و پرداخت آن از طریق درگاه بانکی وبصورت اینترنتی در باشگاه مشتریان داناوب (و همچنین CRM رونق) راه اندازی گردید.

از این پس امکان پرداخت کلیه صورتحسابها و سرویسهای دریافتی از داناوب در اکانت باشگاه مشتریان داناوب برای افزایش سهولت کار با ما در خدمت شماست

 

ما داناوبی ها فکر میکنیم ارتباط ساده و آسون شما با داناوب به رضایت هر چه بیشترتون ختم میشه!خوشحالیم که برای جلب رضایت شما تلاش میکنیم 

شاد باشید